top of page

COVID-19

Wij houden ons aan alle richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld en verwijzen u voor meer informatie naar de website van het RIVM;

ttps://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.

Metaal Service Dassen B.V. is niet aansprakelijk voor schade door een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, indien de tekortkoming verband houdt met COVID-19 gerelateerde omstandigheden.

 

Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft de opdrachtgever in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of het doorvoeren van claims.

COVID-19

bottom of page